• 506
  • 243

היעוץ העסקי הוא תהליך  הכולל מספר שלבים:

  • מיפוי צרכי הלקוח ומטרותיו - המיפוי כולל אבחון קשיים, נקודות חולשה ותהליכים ארגוניים העוצרים את הצמיחה וההתפתחות של העסק. ניתוח תהליכים אלו מתחיל בבחינה מעמיקה פנימה אך כולל גם הסתכלות על הסביבה התחרותית הרלוונטית לעסק. במציאות של היום קצב השינויים של הסביבה החיצונית בה פועל ארגון מסויים גבוה מבעבר והוא מצריך גמישות מחשבתית ונכונות לשבור פרדיגמות ולא פעם להעז על מנת להמשיך ולהיות ריווחים בסביבה משתנה.
  • בחינת המשאבים הקיימים - התהליך כולל מעבר אחר המשאבים שיש בפני הארגון על מנת להשיג את מטרותיו מתוך ראייה מערכתית הכוללת התייחסות לעובדי החברה כאל משאב הכרחי בתהליך. כדי לעשות את השינוי המיוחל נדרש שיתוף פעולה הן של המנהלים והן של העובדים וכאן יש ל KOU ניסיון רב בניהול והנעת עובדים לשינוי תפיסות ותהליכים וקבלת החלטות אופרטיביות ולא פעם אמיצות בבניית תכנית הפעולה העסקית.
  • בניית תכנית פעולה - התוכנית מגדירה את המטרות אותן רוצים להשיג בתהליך. והיא נקבעת ביחד עם הנהלת החברה ובהתאם לצרכים הייחודים שלה – התכנית היא כלי ניהולי לשימוש יומיומי בו מוגדרות המטרות האסטרטגיות והאמצעים להשגתן. החלק האופרטיבי של התכנית העסקית הינו הקניית כלים ופתרונות מקצועיים ליישומה המקיפים היבטים שונים של העסק ובהם שיווק, תפעול והיבטים פיננסים.
  • יישום התכנית- זה הזמן ליישם את תוכנית העבודה מהלכה למעשה. כאן מוטלות משימות עבודה להשגת היעדים לבעלי תפקידים בחברה מנהלים ועובדים. המשימות מוגדרות וברורות הן מבחינה יישומית והן מבחינת לוחות הזמנים לביצוע. KOU מלווה את יישום התהליך, את נושאי התפקידים בארגון האמונים על ביצוע המשימות.
  • מערך פיקוח ומדידת התוצאות - לאורך כל התהליך KOU מלווה את הביצוע ומוודאת שהוא מותאם לתכנון ולמטרות שהוגדרו בתחילת התהליך. לשם כך חשוב לקיים פגישות תקופתיות עם כל בעלי התפקידים כדי לסייע להם להם ביישום המשימות בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו.